Goalie.jpg Banner 800 x 200.png Rabofandag.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg FI_20191013_0021-2.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg Ballen.jpg Banner website.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

(Pre)Selectieprocedure Junioren

5-6-2020  | 

Pre Selectie

Alle leden hebben op het keuzeformulier kunnen aangeven in aanmerking te willen komen voor selectie- en/of opleidingsteam. Degene die dat hebben ingevuld en in een breedteteam spelen zijn uitgenodigd voor de zogenaamde pre selectie. Deze training vindt op 6 juni 2020 plaats. De Technische Commissie (TC) selecteert hier waarna spelers kunnen worden toegevoegd aan de selectiegroepen. De selectiegroepen bestaan uit spelers die nu al in de huidige selecties zitten.

 

Selectieproces

De selectiegroepen worden gepubliceerd op de website. Deze lijsten zijn bekend op 7 juni 2020. Staat je naam niet op de lijst, dan ben je niet door pre selectie gekomen en wordt je ingedeeld op basis van de keuzes gemaakt op het keuzeformulier.

 

Voor de eerste teams (selectiegroep 1) worden er spelers en keepers uitgenodigd voor de selectietrainingen vanaf 8 juni 2020. De lijst met namen van deze spelers wordt door de TC opgesteld. De selectietraining is daar waar mogelijk onder leiding van de trainer-coaches van het komend jaar. De TC heeft de regie over de uitvoering van het gehele selectieproces en ondersteunt de trainer-coaches bij de keuzes. Er kunnen ook andere beoordelaars bij aanwezig zijn. Hieruit volgt een selectie van spelers en 1 keeper. De spelers en keeper die worden uitgeselecteerd, worden automatisch geplaatst in het tweede team.

 

Voor het tweede team (selectiegroep 2) worden ook spelers en keepers uitgenodigd voor de selectietraining onder leiding van de trainer/coaches van het komende seizoen. Die lijst komt op dezelfde wijze tot stand als de lijst voor de eerste teams. Tevens zullen er andere beoordelaars en TC hierbij aanwezig zijn. Hieruit volgt een selectie van spelers. De spelers en evt. keeper die worden uitgeselecteerd uit de selectie voor het eerste team worden automatisch

geplaatst in het tweede team. De spelers die uitgeselecteerd worden uit de selectie voor het tweede team worden geplaatst in een passend team waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de ingevulde voorkeuren.

 

Keepers

Voor de keepers zal er indien gewenst een aparte selectietraining worden georganiseerd. Daarnaast zal een aantal keepers worden uitgenodigd om ook bij de reguliere selectietrainingen te keepen.

 

Communicatie

Spelers die afvallen voor één van de selectiegroepen worden door de juniorencommissie, via mail, op de hoogte gebracht.

 

Planning

• 6 juni 2020 pre selectie training

• 7 juni 2020 publicatie selectiegroepen website

• vanaf 8 juni 2020 trainen met de selectiegroepen 20/21

• 29 juni 2020 publicatie definitieve indeling junioren teams 20/21

• medio augustus trainen met de nieuwe selectieteams 20/21

• 20 juli t/m 28 augustus 2020 schoolvakantie

• 5 september 2020 start competitie

 

Met sportieve groet,

Technische Commissie en

Juniorencommissie