Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg FI_20191013_0021-2.jpg Banner website.jpg Goalie.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Banner 800 x 200.png Rabofandag.jpg Ballen.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Iedereen doet iets.

4-10-2019  | Samen zijn wij MHCZ, de vereniging waar we samen sporten, werken, plezier hebben, vrienden maken en waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Leden, ouders, vrijwilligers, trainers, coaches, sponsors en supporters. We zijn er met elkaar en voor elkaar, dat is de kracht en waarde van een vereniging.

We zijn een club met gezonde sportieve en maatschappelijke ambities en mooie plannen voor de toekomst. Om die te verwezenlijken zetten we een aantal professionals in, maar daarnaast hebben we vooral veel vrijwilligers nodig. Want we willen graag serieus met hockey bezig zijn, daarbij zoveel mogelijk plezier hebben, leuke hockeyevenementen organiseren en het allemaal een beetje betaalbaar houden. Dat vraagt om serieuze begeleiding en actieve inzet van vrijwilligers. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we de taken kunnen verdelen, hoe meer leden/ouders zich betrokken voelen bij hun club, onze club, jouw club.

Uit een onderzoek dat we vorig jaar oktober deden onder de leden, bleek de meerderheid van mening te zijn dat alle leden (of hun ouders) buiten het veld actief moeten zijn voor de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van juni jl. is daarom een voorstel gedaan om hieraan invulling te geven en daarmee heeft de ALV ingestemd.

Kleine klusjes, grotere taken; er is altijd iets te doen op een grote vereniging als MHCZ. Maar je hoeft niet in een commissie of bestuur zitting te nemen om een zinvolle bijdrage te leveren. Af en toe een bardienst draaien, helpen bij de periodieke grote schoonmaak van het clubhuis of helpen in het klusteam zijn daarvan goede voorbeelden. Iedereen kan wel iets doen. Daarnaast is het ook leuk om vrijwilligerswerk te doen, je ontmoet veel andere mensen die allemaal betrokken zijn bij jouw club.

De teamleiding van ieder team heeft het verzoek gekregen om te inventariseren naar welke vrijwilligersactiviteiten de voorkeur uitgaat. In het geval van minderjarige leden wordt de vrijwilligerstaak door een van de ouders uitgevoerd, tenzij het minderjarige lid zelf actief is als trainer of barvrijwilliger (wettelijke minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk is 13 jaar). Per activiteit kunnen zich meerdere vrijwilligers aanmelden en personen mogen zich uiteraard ook voor meer dan één activiteit aanmelden.

Als je al actief bent als vrijwilliger bij MHCZ, wordt dit ook in het overzicht verwerkt. Kun je geen keuze maken? Dan word je ingedeeld voor bv. bardienst, schoonmaak of opbouw/afbreken van de blaashal.

Let op: de fluitbeurten van leden vanaf B en de corveedienst van juniorenteams zijn/blijven verplicht en vallen buiten deze inventarisatie. Net als toebedeelde teamtaken als rijbeurt, fruit- en koekbeurt, bidon- en ballendienst etc. 

Vast dank aan de teamleiding voor de medewerking en het inventariseren. 
We ontvangen de ingevulde formulieren graag uiterlijk 18 oktober 2019 per email op [email protected], waarna vanaf eind oktober de uitnodigingen volgen voor kennismakingen.

Het bestuur van MHC Zoetermeer