Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Banner website.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Ballen.jpg FI_20191013_0021-2.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Rabofandag.jpg Banner 800 x 200.png Goalie.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Gedragsregels S&R

26-3-2019  | Op MHCZ is Sportiviteit & Respect (S&R) de basis waarop we met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelt, met plezier kan hockeyen en dat alle betrokkenen bij en op MHCZ meewerken aan een goede sfeer. Want samen maken we het leuk!

In 2016 bleek dat deze S&R-basis niet voor iedereen zo vanzelfsprekend was als veel leden dachten. We spraken met hockeyclubs om ons heen over het belang van S&R. Binnen MHCZ kregen we hier en daar klachten en merkten we wangedrag op, zoals: schelden, vernielingen in en rondom het clubhuis, commentaar op de scheidsrechter, respectloze uitlatingen langs de lijn en zelfs een enkele keer diefstal en fysiek geweld/pesten binnen en buiten het veld. Eveneens bleek dat dit soort gedrag velen een doorn in het oog was, maar dat handvatten om dit te verbeteren ontbraken.

De Commissie Arbitrage, Sportiviteit & Respect is in het leven geroepen om deze situatie te verbeteren. Hierbij gaat het om het versterken van de fatsoensnormen binnen de vereniging en het op een respectvolle manier met elkaar en met onze spullen omgaan. Inmiddels heeft de Commissie AS&R al verschillende initiatieven ontplooid om hier aandacht voor te vragen, bijvoorbeeld:
 • het opstellen van ‘vanzelfsprekendheden’ als gedragsregels, zodat men elkaar hierop kan aanspreken;
 • het organiseren en geven van themaworkshops voor coaches, managers, trainers, scheidsrechters, ouders/supporters en spelers: positief coachen, trainen, managen, constructief fluiten;
 • het voeren van campagnes die voortvloeien uit de gedragsregels, die sportief en respectvol gedrag onder de verschillende doelgroepen op een positieve manier stimuleren, zoals:
  1. Shake Hands (respecteer de tegenstander en de scheidsrechters, verwelkom ze, kijk elkaar in de ogen en geef elkaar een hand vóór en na de wedstrijd)
  2. Laat de dug-out schoon achter (en uiteraard ons clubhuis en de rest van de accommodatie)
  3. Taalgebruik (fatsoenlijke taal, als team en individueel: let op wat je zegt)
  4. Bedank de scheids(en maak als scheidsrechters, coaches en aanvoerders afspraken voorafgaand aan de wedstrijd)
  5. Alle ballen verzamelen (lever MHCZ-trainingsballen in en ga respectvol om met alle andere (club)eigendommen)
  6. Regenboogvlag en regenboog-aanvoerdersbanden, ter bewustwording en om met elkaar het gesprek te openen/voeren over ‘Hockey voor iedereen’, het omarmen van diversiteit en werken aan inclusiviteit, ongeacht afkomst, uiterlijk, huidskleur, seksuele geaardheid, ziektes, geloof en met oog en oor voor iedereen die zich een minderheid voelt
  7. MHCZ blauwe kaart (complimenteer de tegenstander en drink als teams gezamenlijk iets na afloop van de wedstrijd) 

In 2018 heeft de Commissie S&R van MHCZ de Taalgebruik-campagne geïntroduceerd. Datzelfde jaar hebben we samen met 16 ons omringende hockeyclubs gewerkt aan een regionaal S&R-beleid. Met de vertegenwoordigers van deze clubs uit Den Haag en omstreken is afgesproken om een S&R-convenant te ondertekenen, om kenbaar te maken dat wij allen dit S&R-beleid onderschrijven en naleven. De Gemeente Den Haag ondersteunt ons initiatief. 

Doelstelling
Op MHCZ is ons doel: hockey met plezier, passie en prestatie. Hierbij streven we naar de ontwikkeling van onze leden (binnen hun persoonlijke mogelijkheden), qua hockeyend vermogen en op het persoonlijke vlak, als team en individueel. Met een groeiend verenigingsgevoel, betrokkenheid en trots. 

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is van MHCZ of als trainer, coach, manager, vrijwilliger of professional bij MHCZ actief is, wordt geacht van de gedragsregels op de hoogte te zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers geacht worden op de hoogte te zijn van de gedragsregels. De gedragsregels moeten door iedereen bij MHCZ worden uitgedragen en nageleefd, zodat ook bezoekers en supporters zich er aan houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. Het gaat dus over normen en waarden. Tenslotte gaat het ook over maatregelen die we kunnen nemen als iemand zich niet aan de gedragsregels houdt.

Bijlage 
Gedragsregels Sportiviteit & Respect als onderdeel van het convenant S&R tussen 17 hockeyverenigingen in Den Haag e.o. - versie maart 2019.