Afbeelding MHCZ App.pdf Prettige wedstrijd.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Rabofandag.jpg Dames 1 2018-2019 Teamfoto.jpg Ballen.jpg Mini's vd week.jpg Goalie.jpg Shake hands D1.jpg Banner 800 x 200.png Heren 1 2018-2019.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Privacy en AVG

23-5-2018  | Door de grote belangstelling van de media en de enorme hoeveelheid tijd die de voorbereiding vraagt van organisaties, zal het je niet zijn ontgaan: vanaf 25 maart 2018 gelden strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons als vereniging.

Dat is een goede zaak, want bescherming van jouw privacy is iets waar je recht op hebt en bij MHC Zoetermeer nemen we dat serieus. Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. De belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in relatie tot MHCZ:
  • Wij zijn transparant over welke gegevens in onze ledenadministratie zijn vastgelegd;
  • Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden, tenzij je daarvoor zelf uitdrukkelijk toestemming geeft;
  • Je hebt het recht op informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken;
  • Je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van jouw persoonlijke data) na beëindiging van je lidmaatschap en/of vrijwilligerswerk;
  • Jouw persoonlijke gegevens zijn bij MHCZ goed beschermd.

Voor een volledig overzicht van hoe er binnen de vereniging met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, verwijzen we naar onze Privacyverklaring. Ook zijn er nieuwe Gebruiksvoorwaarden voor de website en app. Beide documenten worden op 23 mei naar je gemaild en zijn ook altijd terug te vinden op de website.

Omdat er een apart bericht wordt gemaild naar 1. actieve leden/vrijwilligers 2. oud-leden/vrijwilligers 3. aspirant-leden op de wachtlijst en 4. Lisa-gebruikers, kan het voorkomen dat op hetzelfde mailadres meerdere mails van MHCZ over de AVG worden ontvangen. Dit is omwille van de zorgvuldigheid en kunnen we helaas niet voorkomen.

Heb je een vraag of opmerking over een privacy-gerelateerd onderwerp, of heb je de mail over dit onderwerp niet ontvangen? Stuur dan bericht naar [email protected].

Wij hopen je hiermee naar tevredenheid te informeren over de AVG en de maatregelen die wij als vereniging nemen en hebben genomen om jouw privacy te waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van MHCZ

Bella Overgoor
Voorzitter