Kerstclinic2020head.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Jeugdfonds header.png Veld 2 sneeuw header.jpg Rabofandag.jpg Dames 1 2020 s.jpg Goalie.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Heren 1 2020 complet.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Ballen.jpg Actiefoto H1 2020.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg
 
 

Contributie

MHCZ CONTRIBUTIE 2020-2021  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 juli 2020 is door de Vergadering onderstaande contributie voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld.

CONTRIBUTIE seizoen 2020-2021 

 

      logo mhcz oranje

 

 

 

Abonnementen

 Categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar

Senioren

>18 jaar

veld

€ 325,00

Jong-Senioren

>17 jaar <25 jaar

Veld

€ 325,00

Junioren A

16-18 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Junioren B

14-16 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Junioren C

12-14 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Junioren D

10-12 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Jongste Jeugd 2e jaars E

9 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 355,00

Jongste Jeugd 1e jaars E

8 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 345,00

Jongste Jeugd F

7 jaar

veld + deelname toernooi

€ 255,00

Coolkids 

6 jaar

veld + deelname toernooi

€ 205,00

Kabouters

5 jaar

veld

€ 165,00

Trimhockey

 

veld

€ 245,00

G-Hockey

 

veld

€ 195,00

Donateur, Vrienden van MHCZ

 

bijdrage vanaf

€   50,00

Trainingslid-Junioren en Jongste Jeugd

6-18 jaar

Uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen in een trainingsteam

€ 200,00

Lidmaatschapsgeld 

Lidmaatschap nieuwe leden

Geldt voor alle nieuwe leden, ongeacht het abonnement.

Al eerder lid geweest en toen lidmaatschapsgeld voldaan? dan betaal je niet nogmaals lidmaatschapsgeld.

€  95,00

Toeslagen

Selectie-, Opleidings- en Ambitieteams

Selectieteams

Dames 1, MA1, MB1, MC1, MD1

Heren 1, JA1, JB1, JC1, JD1

€ 125,00

 

 

Opleidingsteams

Dames 2, MA2, MB2, MC2, MD2, ME1, ME2

Heren 2, JC2, JD2, JE1

€ 65,00

 

 

Ambitieteams

MB3, MC3, MD3, JB2

€ 40,00

Zaalhockey-Senioren

 

Deelname aan zaalhockeytraining en/of -competitie (is voor Senioren en Jong-Senioren een keuze)

€ 75,00

Kortingen/Compensaties

ZoetermeerPas, kortingscheques

Leden met een ZoetermeerPas kunnen die gebruiken voor de contributiebetaling. Zie uitleg hieronder.

Blessure, zwangerschap, buitenlandse stage

Zie compensatie-regeling en uitleg hieronder.

Later instromen gedurende het seizoen

Zie contributie-staffel en uitleg hieronder.

 

Trainingslid-Senioren

Uitsluitend deelnemen aan veldtrainingen met je oude team, geen competitie:  €125,00 korting op het reguliere Senioren abonnement.

Zaalaccommodatie niet beschikbaar

Alleen voor Senioren en Jong-Senioren: als onverhoopt geen accommodatie beschikbaar is voor zaalhockeytrainingen dan €35,00 korting op de zaalhockeytoeslag. Deelnemen aan zaalhockeycompetitie is wel (altijd) mogelijk.

Boetes

Lidmaatschap opzeggen tussen 15 mei en 30 juni

Zie Opzegreglement

€   75,00

Storneren en te late betaling

 

Bij herhaaldelijk storneren van de termijn-afschrijvingen en/of als na 15 december nog niet gehele contributie is voldaan. (Voor leden met nog oude betalingsafspraken geldt 15 september)

€   75,00

Contributie-betaling

De contributie wordt in 3 gelijke delen geïnd. De data zijn: eind september, eind oktober, eind november. Automatische incasso is de enige betalingsmogelijkheid.

Voorafgaand aan een incasso wordt een aankondiging verstuurd naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie. Zorg voor de juiste emailadressen. Aanpassen kan in MIJN MHCZ.  

Een aantal automatische incasso’s kan niet worden verwerkt. Bijvoorbeeld door een technische miscommunicatie tussen banken of omdat uw saldo onvoldoende is. Wij ontvangen van de bank bericht als een incasso niet kon worden verwerkt en zullen je vragen het bedrag zelf over te maken binnen 5 dagen. Wij voeren niet nogmaals eenzelfde incasso uit.

Een aantal leden betaalt echter nog per factuur. Het betreft hier om oude afspraken. De hoogte van hun contributie is gelijk maar voor hen geldt dat de gehele contributie voor 15 september voldaan moet zijn. Termijnbetaling is voor hen niet mogelijk.

Lidmaatschapsgeld

Nieuwe leden betalen eenmalig lidmaatschapsgeld. Wij gebruiken de term "inschrijfgeld” niet, want dat klinkt alsof het administratieve kosten zijn voor gegevensverwerking. Dat is het niet. Het is een bijdrage aan wat voorgaande en huidige leden in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd en daarmee de vereniging hebben vormgegeven: de accommodatie, clubhuis, organisatie, imago. Zonder lidmaatschapsgeld zou een nieuw lid als het ware kunnen profiteren van wat anderen hebben opgebouwd.

Ben je eerder lid geweest dan heb je destijds lidmaatschapsgeld betaald en hoef je natuurlijk niet nogmaals te betalen.

Later instromen

Het verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni. Trainingen en oefenwedstrijden starten in augustus, de competitie start in september. Maar gedurende het hele seizoen kan je lid worden en beginnen met hockeyen. Welkom. De contributie is dan lager. Zie bijlage Contributiestaffel. Niet het moment van inschrijving geldt, maar het moment dat je met hockeyen bent gestart. Bij later instromen kan niet in termijnen worden betaald. De contributie wordt in één keer afgeschreven.

Of er plaats is in een bestaand en competitie-spelend team, is een andere vraag. Misschien kom je eerst in een Trainingsteam.

Hoe wordt de contributie bepaald?

Elk verenigingsjaar maken we een begroting om het verenigingsbeleid te kunnen uitvoeren. De begroting wordt aan de Algemene Leden Vergadering aangeboden, besproken en door de Vergadering goedgekeurd. De begroting wordt verantwoord door een aantal aannamen en calculaties van te verwachten vaste en variabele kosten. Sommige verenigingskosten liggen voor langere termijn vast (zoals accommodatie, clubhuis), andere liggen voor het lopende verenigingsjaar vast (zoals afspraken met trainers, leveranciers, het aantal coaches en trainers) of zijn variabel. Het aandeel variabele vereningskosten, dus kosten die we gaande het vereningsjaar nog kunnen beïnvloeden, is beperkt.

De belangrijkste inkomsten voor de vereniging is de financiële bijdragen van de leden, of te wel: de contributie. De hoogte van de contributie verschilt per leeftijd/team omdat er andere kosten kunnen zijn per leeftijd/team, zoals de hoogte van de afdracht aan de KNHB en het meer of minder intensief gebruiken van de trainingsfaciliteiten. Het onverwachts wegvallen van contributie inkomsten is ongewenst. De meeste kosten hebben we immers aan het begin van het verenigingsjaar gemaakt of met derden vastgelegd. De contributie niet willen voldoen om een bepaalde ontevredenheid aan te geven of halverwege willen stoppen met hockeyen bijvoorbeeld 'omdat het niet meer zo leuk is', zijn niet acceptabel.

Zijn er naast contributie nog andere kosten?

Naast een jaarlijkse contributie moet je het MHCZ-clubtenue aanschaffen om te kunnen deelnemen aan officiële competitiewedstrijden. Ook moeten scheenbeschermers en een gebitsbescherming (bitje) worden aangeschaft. Het dragen van scheen- en gebitsbescherming is tijdens trainingen en wedstrijden verplicht gesteld door de KNHB. En uiteraard heb je ook een hockeystick en veld-hockeyschoenen nodig. Voor zaalhockey moet je zaal-hockeyschoenen (indoor sportschoenen, non-marking zolen), een zaal-hockeystick en een beschermende zaalhockeyhandschoen (linkerhand) aanschaffen. Het dragen van een zaalhockeyhandschoen is naast scheenbeschermers en een bitje verplicht gesteld. Daarnaast ben je vrij om allerlei accessoires aanschaffen, van sporttas tot een masker (verdedigende strafcorner). Maskers worden niet door de vereniging verstrekt.

Aan de vaste keeper van een team zal een (basis) keepersuitrusting in bruikleen worden gegeven die aan het einde van het seizoen moet worden ingeleverd. Een (keepers-)hockeystick en schoenen moet je als keeper zelf aanschaffen. Met allerlei accessoires en persoonlijke voorkeuren kan je je uitrusting uitbreiden. Een team dat geen vaste keeper heeft en waar meerdere spelers de keepersrol bij toerbeurt vervullen, krijgt een team-keepersuitrusting in bruikleen. De (veld)hockeystick kan tijdens zo’n keeperstoerbeurt worden gebruikt.

Er zullen ook teamkosten zijn die het team, de spelers en/of ouders gedurende het seizoen gezamenlijk maken en met elkaar wensen te delen. Dit verschilt per team. Bijvoorbeeld: een feestelijk team-uitje, team-lunches, deelname aan een toernooi, aanschaf van maskers, aanschaf van team-trainingspakken en dergelijk. De teambegeleiding (teammanager, coach) heeft hierin meestal een initiërende rol. Vaak wordt overeengekomen om voor dergelijke uitgaven een team-pot in het leven te roepen waaraan iedereen bijdraagt en die de teammanager beheert. Of per uitgaven een tikkie in de groepsapp rond te sturen.

De bijdragen aan dergelijke teamkosten zijn echter altijd op vrijwillige basis. Het valt buiten MHCZ, is geen onderdeel van de contributie en geen verplichting aan het lidmaatschap van de vereniging. Het zijn keuzes op team-niveau. We verwachten wel dat binnen een team (spelers, teambegeleiding, ouders) de eventuele teamuitgaven in goede harmonie met elkaar bespreken en besluiten.

In bepaalde landelijke competities, mocht een team in deze klasse zijn ingedeeld, is het niet ongebruikelijk dat het team na een thuiswedstrijd de tegenstander een eenvoudige lunch aanbiedt. Bij de uitwedstrijd doet de tegenstander dat dan ook. De kosten van een dergelijke lunch (voor het eigen team en de tegenstander) zijn teamkosten en worden niet door de vereniging vergoed.

Selectieteams, opleidings- en ambitieteams)

De selectie-, opleidings- en ambitieteams worden aan het begin van het seizoen aangewezen. In de regel zijn dit: het 1e team (= selectieteam), het 2e team (= opleidingsteam) en in enkele lijnen het 3e team (= ambitieteam). Deze teams 'verschillen' van zogenaamde breedteteamsen krijgen een meer specifieke training en/of extra trainingsmomenten en/of een (gecombineerde) coach-trainer toegewezen, en betalen hiervoor een extra toeslag.

Zaalhockey

Zaalhockey is niet: hockeyen in een zaal. Het is een geheel eigen vorm van hockeyen dat in de wintermaanden (december t/m februari) wordt beoefend (training en zaalcompetitie). Het is in meerdere opzichten zeer leerzaam voor de hockeyontwikkeling en erg attractief om naar te kijken.

Eind november wordt op veld 2 een ballonhal opgebouwd waar de meeste teams zaaltraining zullen krijgen. Het aantal teams dat zaalhockey speelt is zo groot dat er naast de eigen ballonhal ook nog sportzalen gehuurd moeten worden in Zoetermeer en omstreken.

Zaalhockey is een standaard onderdeel van het hockeyseizoen voor alle Jeugdteams en Jongste Jeugdteams E-teams. De kosten voor hen zijn inbegrepen in de reguliere contributie. Het is niet mogelijk individueel te besluiten niet deel te nemen aan zaalhockey en compensatie op de contributie te verzoeken.

Deelname aan zaalhockey is een vrije keuze voor Seniorenteams. Uiterlijk 1 september moet de keuze zijn aangegeven. De KNHB moet namelijk wedstrijdindelingen maken en wij moeten eventueel extra sportzalen huren en vastleggen.

Het is niet eenvoudig om voldoende sportzalen in de regio Zoetermeer te vinden. Toch is ons dat steeds gelukt. Mocht er sprake zijn van onvoldoende sportzalen, dan krijgen de Jeugdteams voorrang op Seniorenteams. Seniorenteams kunnen mits zij hun zaalhockeykeuze tijdig hebben aangegeven, wel altijd deelnemen aan de zaalcompetitie ook als er geen zaaltrainingsmogelijkheden zijn. Zij ontvangen in dat geval een korting op de zaalhockeytoeslag.

Teams die niet deelnemen aan zaalhockey (Coolkids, G-hockey, Trim, Jongste Jeugd F, Senioren teams als eigen keuze), kunnen doortrainen in de wintermaanden als de weercondities dit toelaten. Voor Kabouters is gedurende de wintermaanden geen training.  

Trainingslid-Junioren

Het abonnement Trainingslid-Junioren beantwoordt aan de behoefte van nieuwe Jongste Jeugd en Jeugd leden die gaande het seizoen willen beginnen met hockeyen maar nog niet direct kunnen worden ingedeeld in een competitie-spelend team. Niet wachten op een wachtlijst, maar gewoon direct beginnen met hockeyen als je dat wil, kan bij MHCZ. Aan competitiewedstrijden kun je helaas nog niet deelnemen, maar in trainingen leer je hockeyen en als het even kan speel je ook al partijtjes of oefenwedstrijden tegen andere (trainings-)teams. Een trainingslid traint in een trainingsteam met andere nieuwe leden van zo veel mogelijk gelijke leeftijd en niveau. Zodra een plaats vrijkomt in een competitie-spelend team of er kan een voltallig nieuw team worden gevormd, word je overgeplaatst. Anders in ieder geval volgend seizoen.

Afhankelijk van het moment van instroming in een competitie-spelend team vindt herberekening van de contributie plaats. Het verschil tussen het reguliere-abonnementvolgens "Contributiestaffel bij latere aanvang” en het trainingslid-abonnement, moet dan nog worden bijbetaald.

Voorbeeld verrekening

(1)      Een Jongste Jeugd lid (leeftijd 2e jaars E) dat als trainingslid aan het begin van het seizoen start, betaalt €200. In november komt er een plaats vrij in een team. Een 2e jaars E lid betaalt €350 ,per 1 november geldt een korting van 20%, dus wordt dat €280. Hij/zij betaalt dan nog bij: €280 - €200 = €80

(2)      Een Jongste Jeugd lid (leeftijd 2e jaars E) dat als trainingslid in november begint, betaalt €160, want per 1 november geldt een korting van 20%. In maart komt er een plaats vrij in een team. De contributie voor 2e jaars E is €350 maar omdat per  1 maart wordt gestart geldt een korting van 70%, dus wordt dat €105. Dit is lager dan hij/zij al betaald heeft als trainingslid, dus er hoeft niets te worden bijbetaald.

Trainingslid-Senioren

Kan je als Seniorenlid conditioneel, of om andere redenen, niet meer zo goed op het niveau van jouw team deelnemen aan de competitie, maar je wil graag blijven meetrainen en verbonden blijven met het team en teamgenoten waarmee je altijd mee gehockeyd hebt, dan kan je Trainingslid-Seniorenworden. Een Trainingslid-Senioren is niet gerechtigd om deel te nemen aan de competitie. Het betreft alleen het meetrainen bij veldhockey. Er kan niet worden deelgenomen aan zaalhockeytrainingen en -competitie. Je kan niet Trainingslid-Senioren worden zonder ooit te hebben gespeeld in dat of een ander seniorenteam.

Als je gaande het seizoen kiest om Trainingslid-Seniorente worden dan geeft dat geen recht op verrekening van de contributie. De contributie die aan het begin van het seizoen is bepaald, geldt voor de rest van het seizoen.

Boetes bij te late betaling en schorsing

Leden die zich niet houden aan de betalingsverplichtingen, zoals het stelselmatig storneren van incasso's, en/of niet reageren op verzoeken om de betaling zelf alsnog te voldoen, en/of na 15 december de contributie nog niet geheel hebben voldaan, betalen een boete van €50

Voor leden die hun contributie nog per factuur betalen is deze datum 15 september.

Wij voeren een consistent beleid dat de contributie moet worden voldaan. Dit geldt voor ieder lid. Het niet of niet geheel voldoen van de contributie zal uiteindelijk tot formele schorsing leiden. Je kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Naast dat dit geen gemakkelijke beslissing is, wordt ook het team gedupeerd doordat ze een speler missen.

Contributie-teruggaaf

Blessure

Bij een langdurige of ernstige blessure, die het verder hockeyen onmogelijk maakt, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Wij voeren hierin echter een terughoudend beleid. Bij een onduidelijke motivatie kan om een medische verklaring worden gevraagd. De blessure hoeft geen verband te houden met een gebeurtenis tijdens of door het hockeyen.

Meld een blessure tijdig aan de lijncoördinator en aan [email protected] Uiteraard ook aan je trainer(s)/coach(es)/teambegeleiding. Houd gedurende je blessure contact met je team. Kan je het hockeyen hervatten, geef dat dan direct door aan de lijncoördinator en aan [email protected] zodat de blessure-duur kan worden berekend. De duur van de blessure bepaalt de hoogte van de compensatie. Zie tabel Compensatie ivm blessure 2020-2021

Mochten er onverhoopt meerdere blessures in het seizoen zijn, dan kunnen die niet bij elkaar worden geteld en worden gezien als één lange blessure. Het 'half weer gaan meetrainen’ na een blessure geldt als het hervatten van hockeyen.

Recht op compensatie vervalt als de blessure niet tijdig is gemeld, bijvoorbeeld pas na 1 maand. In geval van een te late melding zal de datum van melding worden beschouwd als aanvang van de blessure.

De compensatie wordt aan het einde van het verenigingsjaar (eind juni) automatisch teruggestort. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met contributiebetalingen. Het zijn gescheiden processen. 

Zwangerschap

Het niet meer kunnen hockeyen ivm zwangerschap volgt dezelfde procedure als bij blessure.

Stages

Het niet meer kunnen hockeyen ivm een (internationale) stage (studie) volgt dezelfde procedure als bij blessure. Bij een tijdelijke tewerkstelling, stage, studie of verblijf in het buitenland op verzoek van je werkgever, geldt geen compensatie.

Bijzondere situaties

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte, kan aanvraag worden gedaan voor compensatie van de contributie. In het bestuur zal de aanvraag worden behandeld.

ZoetermeerPas

De contributie kan (deels) worden betaald met de ZoetermeerPas-kortingscheques/waarde van de Pas. De kortingscheques/waarde van de Pas van 2020 kunnen alleen worden gebruikt voor de contributiebetaling van seizoen 2020-2021. De kortingscheques/waarde van de Pas van 2021 alleen voor de contributiebetaling van seizoen 2021-2022.

De gemeente Zoetermeer heeft dit jaar de werkwijze van de ZoetermeerPas gedigitaliseerd en gewijzigd. Wil je gebruik maken van jouw ZoetermeerPas, geef dat dan door aan [email protected] om de betaling af te stemmen. 

CONTRIBUTIESTAFFEL BIJ LATERE INSTROOM

2020-2021

                logo mhcz oranje

Lidmaatschap/hockeyen vangt aan in de maand ...

Compensatie, percentage van verschuldigde jaar contributie

excl. lidmaatschapsgeld

September

geen

Oktober

geen

November

20%

december

20%

Januari

40%

Februari

40%

Maart

70%

April

70%

Mei

70%

Juni

70%

 

 

 

COMPENSATIE ivm BLESSURE

2020-2021

                    logo mhcz oranje

Geldt ook voor buitenlandse stage/studie en afwezigheid ivm zwangerschap

Compensatie, percentage van verschuldigde jaarcontributie excl. lidmaatschapsgeld

Eerste 3 maanden

geen

4 maanden

10%

5 maanden

15%

6 maanden

20%

7 maanden

25%

8 maanden

30%

9 maanden

40%

10 maanden (gehele seizoen)

50%