Header website D1 2017-2018.jpg Ballen.jpg Rabofandag.jpg FI_20170917_0150.jpg IMG_2680.JPG Goalie.jpg FI_20170917_0942.jpg Header website H1 2017-2018.jpg Banner 800 x 200.png Afbeelding MHCZ App.pdf Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg
 
 

Contributie

MHCZ CONTRIBUTIE 2017-2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2017 is door de leden onderstaande contributie voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld.

CONTRIBUTIE seizoen 2017-2018 

      

 

 

 

Abonnementen / Categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar

Senioren

> 18 jaar

veld

€ 320,00

Junioren A

16-18 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Junioren B

14-16 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Junioren C

12-14 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Junioren D

10-12 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Jongste Jeugd 2e jaars E

9 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 350,00

Jongste Jeugd 1e jaars E

8 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 340,00

Jongste Jeugd F

7 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 295,00

Coolkids  (Puppies)

6 jaar

veld + deelname toernooi

€ 200,00

Coolkids junior (Kabouters)

5 jaar

veld

€ 160,00

Trimhockey

 

veld

€ 240,00

Veteranen

 

veld

€ 320,00

G-Hockey

 

veld

€ 190,00

Donateur

 

bijdrage vanaf

€   50,00

Lidmaatschapsgeld 

Lidmaatschap

geldt voor alle nieuwe leden ongeacht categorie

al eerder lid geweest en toen lidmaatschapsgeld voldaan? dan betaal je niet nogmaals lidmaatschapsgeld

€   95,00

Toeslagen

Selectie-, Opleidings- en Ambitieteams

voor de volgende teams :

Heren 1, Dames 1, MA1, JA1, MB1, JB1, MC1, JC1, MD1, JD1

€   95,00

 

voor de volgende teams:

Heren 2, Dames 2, MA2, JA2, MB2, JB2 MC2, MC3, JC2, MD2, MD3, JD2 ME1, ME2, ME3, JE1, JE2

€   55,00

Zaalhockey Senioren/Veteranen

 

Zaalhockeytraining + zaalcompetitie

Deelname zaalhockey is voor Senioren en Veteranen een keuze. Junioren en Jongste Jeugd E en F is deelname geen keuze maar standaard onderdeel van hockeyseizoen.

€   75,00

Kortingen/Compensaties

Zoetermeer-pas

 

na ontvangst gehele contributie vindt verrekening van de korting plaats 

 

 

Blessure

Zie compensatie-regeling

Teruggaaf vindt plaats in juni (einde seizoen)

 

Bij latere instroom gedurende het seizoen

Zie contributie-staffel

Geen termijnbetaling bij latere instroom mogelijk, betaling is in 1x. Korting direct toegepast.

 

Trainingslid

Alleen voor Senioren of Veteranen en als voorheen bij een Senioren of Veteranen team gehockeyd werd, maar vanwege medische/conditionele redenen niet meer aan de competitie kan worden deelgenomen en men graag nog bij het team betrokken wil blijven.

 

Uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen. Geen deelname aan zaalhockey en geen deelname aan veld- en/of zaalcompetitie

 

€125,00

korting op het reguliere Senioren of Veteranen abonnement

Zaalhockey  Senioren/Veteranen

Ivm beperkte beschikbaarheid van zaalaccommodaties in de regio, kunnen misschien niet alle senioren of veteranen teams die willen deelnemen aan zaalhockey ook daadwerkelijk trainen. Zij ontvangen dan een korting. Zij nemen in ieder geval wel deel aan de zaalcompetitie.

 

Uitsluitend het deelname aan de zaalcompetitie. Geen deelname aan zaaltrainingen.

€35,00

korting op de zaalhockeytoeslag

Boetes

Te late betaling

 

betaling na 15 december en/of bij

herhaaldelijk storneren

€   50,00

 

bij betaling per factuur (is van toepassing op  nog beperkt aantal leden) na 15  september

€   50,00


Contributiebetaling

Aan het begin van het seizoen wordt de verschuldigde contributie berekend en in 3 (nagenoeg) gelijke delen (1/3) geïnd. De data van inning zijn: eind september, eind oktober, eind november.

Bij leden die gedurende het seizoen instappen en dus later beginnen met hockey, wordt de gehele contributie in een keer geind.

Voorafgaand aan de incasso worden incasso-aankondigen (uitsluitend) per email verstuurd naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie. Zorg dat wijzigingen van uw  mailadres(sen) aan de ledenadministratie zijn doorgegeven.   

Een bepaald percentage van alle incasso's blijkt door 'administratieve redenen' niet te kunnen worden verwerkt. Die administratieve redenen zijn veelal technisch van aard (communicatie tussen banken verliep niet goed) of er bleek te weinig saldo op de rekening te staan. Wij ontvangen van de bank bericht in geval een incasso niet kon worden uitgevoerd. Wij zullen u daarna vragen het bedrag zelf binnen 5 dagen over te maken. Wij voeren niet nogmaals eenzelfde incasso uit. 

Vanaf seizoen 2014-2015 is automatische incasso standaard voor nieuwe leden. Een aantal (oude) leden betaalt nog per factuur. Het betreft hier om oude afspraken. De hoogte van de contributie voor leden die per factuur betalen is gelijk aan die in geval van automatische incasso, maar voor hen geldt dat de gehele contributie voor 15 september voldaan moet zijn.

Leden die nog per factuur betalen worden vriendelijk verzocht over te stappen op automatische incasso.

Nieuw lid latere instroom

Het seizoen start op 1 juli, in de regel zullen trainingen en wedstrijden medio augustus aanvangen. Gedurende het seizoen zouden nieuwe leden kunnen instromen. Voor hen geldt een lagere contributie volgens een bepaalde staffel. Zie tabel Contributiestaffel bij later aanvangen 2017-2018. Niet het moment van inschrijving geldt, maar het moment dat met hockeyen gestart wordt. 

De contributie kan bij latere instroom niet in termijnen en moet in éénmaal geheel worden voldaan.

Lidmaatschapsgeld

Om lid te kunnen worden betaalt een nieuw lid (eenmalig) lidmaatschapsgeld. Voorheen ook wel "inschrijfgeld" genoemd. Deze term is verwarrend want het is namelijk geen inschrijfgeld in de zin van: administratieve kosten voor het verwerking van gegevens in een database of zo iets. Het is een bijdrage aan dat wat de huidige leden in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd en opgebouwd en wat nu de vereniging is: de aangelegde accommodatie, clubhuis, organisatie, imago. Nieuwe leden stappen als het ware comfortabel in en dragen met dit lidmaatschapsgeld bij aan wat reeds geïnvesteerd is.

Bent u wel eens eerder lid geweest van MHCZ, dan heeft u destijds al eens lidmaatschapsgeld betaald en hoeft u dat niet nogmaals te betalen.

Boetes bij te late betaling

Leden houden zich niet aan de betalingsverplichtingen als (stelselmatig) incasso's worden gestorneerd of als ze niet reageren op verzoeken om de betaling zelf alsnog te voldoen. Leden die per automatische incasso betalen en na 15 december de contributie niet hebben voldaan en/of stelselmatig hebben gestorneerd, ontvangen een boete van €50,=.

Leden die nog betalen per factuur en na 15 september de gehele contributie nog niet hebben voldaan, houden zich dus niet aan de afspraak en ontvangen een boete van €50,=

Schorsing

Wij voeren een duidelijk beleid dat de contributie moet worden voldaan. Indien nodig zal tot formele schorsing worden overgegaan. Het lid kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Naast dat dit geen gemakkelijke beslissing is, wordt ook het team gedupeerd doordat ze een speler missen.

Selectie-, opleidings- en ambitieteams

De selectie-, opleidings- en ambitieteams van de Jeugdlijnen en van de 2e jaars E Jongste Jeugdlijn, worden aan het begin van het seizoen aangewezen. In de regel zijn dit: het 1e team (= selectieteam), het 2e team (opleidingsteam) en in enkele lijnen het 3e team (= ambitieteam. Deze teams 'verschillen' van breedteteams en krijgen een meer specifieke training en/of extra trainingsmomenten. Hiervoor geldt een extra toeslag per speler per seizoen.

Een toeslag geldt ook voor de teams: Heren 1, Heren 2 en Dames 1, Dames 2.

Zaalhockey

Zaalhockey is niet: hockeyen in een zaal. Het is een geheel eigen vorm van hockeyen dat in de wintermaanden (december t/m februari) wordt beoefend (training en zaalcompetitie) en aan populariteit wint. Het is in meerdere opzichten zeer leerzaam voor de hockeyontwikkeling en attractief om naar te kijken.

Vanaf seizoen 2016-2017 wordt op veld 2 een ballonhal opgebouwd waar zaalhockeytrainingen en zaalcompetitie plaatsvinden. Het aantal MHCZ-teams dat zaalhockey speelt is zo groot dat er naast de eigen ballonhal ook nog steeds zaalhockeytrainingen in gehuurde sportzalen zal moeten plaatsvinden.

Zaalhockey Jeugdteams, E-teams en F-teams

Zaalhockey is een standaard onderdeel van het hockeyseizoen voor alle Jeugdteams en Jongste Jeugdteams E-teams en vanaf seizoen 2017-2018 ook F-teams. De kosten voor hen zijn inbegrepen in de reguliere contributie. Het is niet mogelijk individueel te besluiten niet deel te nemen aan zaalhockey en compensatie op de contributie te verzoeken

Zaalhockey Senioren- en Veteranenteams

Voor de leden van Senioren- en Veteranenteams is deelname aan zaalhockey wel een vrije keuze. Door deze keuzemogelijkheid 'vallen' bestaande teams soms wat uit een en worden nieuwe zaalhockeyteams geformeerd.

Uiterlijk 1 september moet de keuze zijn aangegeven. De KNHB moet wedstrijdindelingen maken en wij moeten tijdig sportzalen vastleggen.

Het is niet eenvoudig om voldoende sportzalen in de regio Zoetermeer te vinden. Het zou kunnen zijn dat er niet voor alle teams ruimte is. Is sprake van van onvoldoende sportzalen, dan krijgen de Jeugdteams en E-teams voorrang op Senioren- en Veteranenteams. Senioren- of Veteranenteams die wel willen deelnemen aan zaalhockey maar waar onverhoopt geen zaalaccommodatie is krijgen en dus geen zaalhockeytraining kunnen krijgen, ontvangen een korting. Zij kunnen als team in ieder geval wel deelnemen aan de zaalcompetitie.

Deelname toernooi

Voor Jongste Jeugd (E-teams, F-teams, Coolkids) zit toernooi-geld voor (verplichte) deelname aan het door de KNHB geïnitieerde Jongste Jeugd Dag toernooi  in de contributie.

Deelname is verplicht gesteld door de KNHB nadat soms Jongste Jeugd teams aan het einde van het hockeyseizoen kozen om niet deel te nemen aan een toernooi. Jammer, want een hockeytoernooi is leuk en leerzaam. Om alle kinderen een toernooi te laten ervaren, heeft de KNHB deelname van verplicht gesteld.

Trainingslid Senioren- of  Veteranenteams

Senioren of Veteranen die door een blessure of dergelijk niet meer op het niveau kunnen meekomen en niet meer kunnen deelnemen aan de competitie, maar graag nog willen hockeyen en verbonden willen blijven met het team en de teamgenoten waarmee zij altijd gehockeyd hebben, kunnen trainingslid worden. Er is bij MHCZ slechts een klein aantal trainingsleden. Een trainingslid is niet gerechtigd om deel te nemen aan wedstrijden. Het betreft uitsluitend het meetrainen bij veldhockey. Er kan niet worden deelgenomen aan zaalhockeytrainingen. Je kan niet trainingslid worden zonder ooit te hebben gespeeld in een senioren- of veteranenteam.

Blessure

Bij langdurige en ernstige blessure die het verder hockeyen onmogelijk maken, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Wij voeren hierin echter een terughoudend beleid. Bij een onduidelijke motivatie kan om een medische verklaring worden gevraagd. De blessure hoeft geen verband te hebben met een gebeurtenis tijdens of door het hockeyen.

 

De blessure en datum dat niet meer gehockeyt kan worden, moeten tijdig gemeld worden aan de lijncoördinator (uiteraard zo ook aan de trainer(s)/coach(es)/teambegeleiding) en aan [email protected]

Houd gedurende uw blessure regelmatig contact met uw team.

De datum van herstel en dus het moment dat weer wordt deelgenomen aan hockey moet ook aan de lijncoördinator worden gemeld en aan [email protected] zodat de blessure-duur kan worden berekend. Op basis van een staffel wordt de hoogte van de compensatie bepaald.

Voor elke blessure begint de compensatie pas na 2 maanden. Mochten er onverhoopt meerdere blessures in het seizoen zijn, dan kan de afwezigheidsduur hiervan niet bijelkaar worden geteld. Het alweer 'half proberen' mee te trainen aan het einde van een blessure, geldt niet meer als blessuretijd maar als het weer hervatten van hockeyen.

Heeft u recht op compensatie dan vindt de teruggaaf plaats (uitsluitend) aan het einde van het verenigingsjaar in juni. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributiebetaling.

Zie tabel Compensatie ivm blessure 2017-2018. De maand augustus wordt beschouwd als start van het hockeyseizoen. Mocht u onverhoopt een blessure hebben opgelopen in de maand juli dan telt deze maand nog niet mee.

Recht op compensatie vervalt als de blessure niet tijdig is gemeld aan de lijncoördinator. Niet tijdig melden is bijvoorbeeld een melding pas na 1 maand. In geval van een te late melding zal de datum van melding worden beschouwd als aanvang van de blessure.


Zwangerschap

Het niet meer kunnen hockeyen ivm zwangerschap volgt dezelfde procedure als bij blessure.

Stages

Als door een (internationale) stage (studie) enige tijd niet meer kan worden gehockeyd, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Dit moet ruim van te voren worden gemeld bij de lijncoördinator en ledenadministratie.

Op basis van een staffel wordt de hoogte van de compensatie bepaald. Deze staffel is gelijk aan de staffel ivm een blessure. Heeft u recht op compensatie ivm een internationale stage (studie) dan vindt de teruggaaf plaats (uitsluitend) aan het einde van het verenigingsjaar in juni.

In geval van een (tijdelijke) tewerkstelling, stage, studie of verblijf in het buitenland op verzoek van de werkgever geldt geen compensatie.

Bijzondere situaties

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte, kan aanvraag worden gedaan voor compensatie van de contributie. Aan de ledenadministratie. In het bestuur zal de aanvraag worden behandeld.

Teruggaaf in juni, aan einde seizoen

Eventuele compensaties van de contributie (bijvoorbeeld i.v.m. blessures) vindt uitsluitend plaats aan het einde van het verenigingsjaar in juni. Een compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met een contributiebetaling.

Kortingcheques

Bepaalde kortingcheques die door de gemeente Zoetermeer zijn verstrekt en waaraan MHCZ deelneemt, kunnen worden gebruikt voor de contributiebetaling.

De contributie-inning en het terugstorten van de waarde van kortingcheques staan dus los van elkaar. Het kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributie.

Om het leden makkelijk te maken kunnen de cheques in de brievenbus aan zijgevel van ons club(t)huis worden gepost.  De cheques kunnen ook worden verzonden naar MHCZ t.a.v. penningmeester Postbus 331 2700 AH Zoetermeer. Verzending is op eigen risico. 

 

Vanaf 2017 geeft de Gemeente Zoetermeer geen Sport & Cultuurcheques meer uit.

CONTRIBUTIESTAFFEL bij later aanvangen

seizoen 2017-2018

                

Lidmaatschap/hockeyen vangt aan in de maand ...

Compensatie percentage over verschuldigde jaar contributie

excl. inschrijfgeld

September

geen

Oktober

geen

November

20%

december

20%

Januari

40%

Februari

40%

Maart

70%

April

70%

Mei

70%

Juni

70%


COMPENSATIE ivm BLESSURE

seizoen 2017-2018

                    

Geldt ook voor internationale stage/studie

Compensatie percentage over verschuldigde jaarcontributie excl. inschrijfgeld

Eerste 2 maanden

geen

3 maanden

10%

4 maanden

15%

5 maanden

20%

6 maanden

25%

7 maanden

30%

8 maanden

40%

9 maanden

50%

10 maanden (gehele seizoen)

60%